Cách đổi mật khẩu wifi nhà mạng FPT

Cách đổi mật khẩu wifi nhà mạng FPT

Hướng dẫn đổi mật khẩu Wifi modem AC1000F

Thao tác đổi mật khẩu wifi dễ dàng và đơn giản hơn khi sử dụng ứng dụng Hi FPT.
Chi tiết
1. Đăng nhập vào modem:
Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, …), nhập địa chỉ mặc định của modem:
http://192.168.1.1
Account mặc định: xem dưới đáy modem hoặc gọi lên tổng đài FPT Telecom.
2. Đổi mật khẩu Wifi.
Lựa chọn Network  Wireless 2.4G như hình.
– Đổi tên Wifi ở ô SSID Name
– Đặt mật khẩu Wifi ở ô Security Passphrase (độ dài mật khẩu wifi từ
8~63 ký tự)
– Khuyến cáo đặt tên, kiểu xác thực, kiểu mã hoá, mật khẩu ở cả 2 băng
tầng 2.4GHz và 5GHz trùng nhau để kích hoạt tính năng Bandsteering
– Sau đó chọn Save để lưu cài đặt.
– Thao tác tương tự đối với Wireless 5G
Lưu ý: Sau khi đổi mật khẩu wifi cần xóa/remove kết nối wifi cũ trên điện thoại/ laptop,
máy tính bảng, rồi kết nối lại với tên wifi, mật khẩu wifi mới.